66-400 Gorzów / Piłsudskiego 47
530433874
biuro@naturalniedlazdrowia.com.pl

Polityka prywatności

Dietetyk Kamila Dulęba Dziębowska zaprasza do wizyt online oraz stacjonarnie do Gabinetu dietetycznego w Gorzowie oraz w Wągrowcu

Polityka prywatności

1.       Definicje

   Niniejsza polityka prywatności powstała po to, żeby poinformować klienta o zasadach postępowania z danymi osobowymi w ramach Strony internetowej/Serwisu: https://www.naturalniedlazdrowia.com.pl oraz Sklepu Internetowego znajdującego się na Stronie internetowej/ Serwisie: https://www.naturalniedlazdrowia.com.pl/sklep

Administrator –  Kamila Dulęba – Dziębowska uwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Naturalnie Dla Zdrowia – Kamila Dulęba – Dziębowska z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: Wągrowiec 62-100, os. Wschód 11D/6, NIP:5992061006.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis lub Strona – serwis internetowy lub strona internetowa prowadzony/-a przez Administratora pod adresem: www.naturalniedlazdrowia.com.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności.

Sklep Internetowy / Sklep – sklep prowadzony przez Użytkownika pod adresem: www.naturalniedlazdrowia.com.pl

Newsletter – umożliwia przesyłanie przez Administratora na rzecz Użytkownika w ramach nieodpłatnej usługi wiadomości mailowej zawierającej treści marketingowe dotyczące oferowanych usług, produktów, informacji o wydarzeniach i innych treści promocyjnych, interesujących Użytkownika, ważnych z punktu widzenia Administratora.

Umowa usługi Newsletter – to umowa zawarta pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem, która jest świadczona nieodpłatnie. W celu jej zawarcia należy wypełnić w czytelny sposób formularz (wpisać adres e- mail), a następnie potwierdzić zapis do biuletynu (Newslettera) w podanym przy zapisie przez Użytkownika e – mailu przesłanym drogą elektroniczną.

Przy zapisie do Newslettera użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane.

Zapis do Newslettera jest dobrowolny. Użytkownik może w  każdej chwili wypisać się z listy subskrybentów Administratora klikając w link w wiadomości Newsletter, który informuje o możliwości wypisania się.

W celu zapisania się do Newslettera Użytkownik akceptuje poniższą politykę prywatności.

2.    Przetwarzanie danych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu/Strony Administrator zbiera dane
w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług. Użytkownik może dobrowolnie przekazać swoje dane poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub/ i formularza zamówienia poprzez Sklep Internetowy. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu/ Strony lub Sklepu Internetowego przez Użytkownika.

3.    Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies b), przetwarzane są przez Admininistratora:

– w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, a obsługi zapytań Użytkownika, w przypadku świadczenia usług konsultacji dietetycznych może dochodzić do przetwarzania danych wrażliwych- zdrowotnych. Klient za każdym razem zostanie przed udostępnieniem danych wrażliwych poinformowany o tym – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

– w celu niezbędnym do wystawienia dokumentu sprzedaży (faktura) oraz wprowadzenie tego dokumentu do dokumentacji księgowej, co jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit c RODO);

– w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

– w celu niezbędnym do wyrażenia zgody przez Użytkownika na otrzymanie treści marketingowych – zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 lit a RODO);

– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

– w celu niezbędnym do wyrażenia opinii przez Użytkownika o usługach świadczonych przez Administratora –  zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 lit a RODO);

– w celu niezbędnym do kontaktu Administratora z użytkownikiem poprzez formularz kontaktowy wypełniony i wysłany przez Użytkownika – zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

 Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.    Newsletter

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na przesyłaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (newsletter);

Administrator nie podejmuje decyzji automatycznych w stosunku do Użytkownika oraz dane osobowe Użytkownika nie podlegają profilowaniu. 

5.    Pliki cookies

Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Czytelnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Są to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (takich jak Google). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie www.allaboutcookies.org.

Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Czytelnika. Serwis/ strona internetowa wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu/ strony internetowej. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Czytelnika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

Cookies stosowane są do następujących celów: zachowanie bezpieczeństwa usług i zapobiegania oszustwom, ułatwienia wydajności strony, rejestracja wizyt do celów marketingowych i statystycznych, korzystanie z funkcji społecznościowych, wspieranie personalizacji stron internetowych (np. zapisywania ustawień języka). Pliki cookies mogą być również wykorzystywane i zamieszczane przez współpracujących z Administratorem partnerów – podlegają wówczas politykom cookie lub politykom prywatności zamieszczających je podmiotów.

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania w celu marketingu z narzędzia Google Tag Manager. Wiąże się to z wykorzystywaniem cookies firmy Google, na przykład kodów Google Ads.

Zakres oraz cel gromadzenia danych, oraz droga kontaktu i realizacji praw czy dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Zwyczajowo przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookiesw urządzeniu. Administrator informuje, że można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu.

W przypadku stosowania Google Chrome, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

W przypadku stosowania Mozilla Firefox, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

W przypadku stosowania Safari, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

W przypadku stosowania Microsoft Edge, instrukcja znajduje się tutaj – https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide/debugger/cookies

W przypadku stosowania Internet Explorer, Administrator sugeruje zmianę narzędzia na któreś z powyższych, a ponadto instrukcja znajduje się tutaj – https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Administrator czuje się w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetoweji ograniczenie jej funkcjonalności.

6.    Przetwarzanie danych Użytkownika.

Administrator informuje Użytkownika, że dane osobowe nie będą przekazywane poza kraje Unii Europejskiej.

7.    Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

8.    Uprawnienia użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo:

  1. dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania,
  4. prawo do przenoszenia danych,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika –w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

9.    Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług przez Administratora, Użytkownik jest poinformowany o tym, że przetwarzanie danych osobowych będzie powierzone podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom odpowiedzialnym za obsługę płatności elektronicznej w Sklepie w przypadku korzystania z płatności elektronicznej w Sklepie Internetowym  oraz podmiotom powiązanym z Administratorem ( biuro rachunkowe, usługi księgowe).

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione do własnych celów, w tym celów marketingowych (np. udział w filmie).

W związku z prowadzeniem przez Administratora fanpage’a pod nazwą Dietetyk Kamila Dulęba-Dziębowska, odbiorcą danych może być również Facebook Inc. ( dodawanie opinii lub wpisów interaktywnych przez Użytkownika, komunikacja przez Messenger).

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom, jeśli podmioty te przetwarzają dane w imieniu Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, jak podmioty wykonujące zadania  publiczne, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

10. Reklamy

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@naturalniedlazdrowia.com.pl .

12. Zmiany Polityki Prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 1.09.2022r.

 

    Call Now Button